Huisartsenpraktijk Kroevenpoort
Telefoonnummer: 0165-526655 

Vakanties Dr. Arnold en Dr. Moekti

Dokter Arnold is afwezig van 12 september t/m 25 september 2022.

Dokter Moekti is afwezig van 24 oktober t/m 30 oktober 2022. 


Buiten de vakanties kunnen de huisartsen ook afwezig zijn i.v.m. scholingsdagen of nachtdienst op de huisartsenpost. Belt u voor de actuele waarneming naar de praktijk. 

Let op: de waarneming is alleen voor spoedgevallen die niet kunnen wachten tot uw eigen huisarts  terug is.

Buiten openingstijden van de praktijk wordt er waargenomen door de huisartsenpost te Roosendaal. Voor meer informatie hierover zie kopje " Huisartsenpost ".