Huisartsenpraktijk Kroevenpoort
Telefoonnummer: 0165-526655 

Vakanties Dr. Arnold en Dr. Moekti

Voor actuele informatie kunt u contact opnemen met de assistente.

Buiten de vakanties kunnen de huisartsen ook  afwezig zijn i.v.m. scholingsdagen of nachtdienst op de huisartsenpost. We proberen de waarneming zo goed mogelijk te regelen in de eigen praktijk. Soms neemt ook Dokter Dom in Nispen waar. 

Let op: de waarneming is alleen voor spoedgevallen die niet kunnen wachten tot uw eigen huisarts  terug is.

Buiten openingstijden van de praktijk wordt er waargenomen door de huisartsenpost te Roosendaal. Voor meer informatie hierover zie kopje " Huisartenpost ".