Huisartsenpraktijk Kroevenpoort
Telefoonnummer: 0165-526655 

Privacy

Op deze website wordt uw privacy gerespecteerd.

Op deze website wordt geen enkel persoonlijk gegeven verzameld zonder uw uitdrukkelijke toestemming. In geen geval worden persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Op deze website wordt de mogelijkheid geboden om online recepten aan te vragen of online een consult aan te vragen. Deze worden verstuurd naar een beveiligd e-mail adres. Op deze manier worden uw gegevens gewaarborgd.

Deze website plaatst een zogenaamde cookie op uw computer. Door middel van deze cookie worden er gegevens over het bezoek aan de website verzameld. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot personen.

U kunt uw webbrowser-software zodanig instellen dat er geen cookies op uw computer worden geplaatst.