Huisartsenpraktijk Kroevenpoort
 

Praktijkondersteuners Francis Bruijns en Colinda Goossens

De Taken:

Om de huisarts te ontlasten zal de praktijkondersteuner een aantal taken van de huisarts overnemen. De taken worden zelfstandig door de praktijkondersteuner uitgevoerd in de vorm van spreekuren, huisbezoeken, voorlichting en instructie.

Voorbeelden van taken van de praktijkondersteuner:

- De controles van patiënten met suikerziekte (insuline afhankelijk).

- De controles van patiënten met Astma / COPD.

- De controles van patiënten met hoge bloeddruk en/of hoog cholesterol.

- Ondersteuning bij het stoppen met roken.

- Hulp bij gewichtsverlies


Verder is het voor u van belang om te weten dat een praktijkondersteuner in staat is zich een oordeel te vormen van de toestand van de patiënt (medisch, psychisch en sociaal) en op basis hiervan de patiënt kan begeleiden en voorlichten.

De huisarts verwijst u hiervoor naar haar spreekuur.

Voor alle duidelijkheid: uw huisarts blijft eindverantwoordelijk voor de zorg aan u.

In gezamenlijk overleg zullen huisarts, praktijkondersteuner en doktersassistente afspraken maken over wie wanneer welke zorg aan u als patiënt biedt.

Francis werkt op dinsdag en donderdag van 9 uur - 15 uur.

Per 06-07-2020: Colinda werkt op maandag van 8 uur - 17 uur.

U kunt de POH bereiken via telefoonnummer 0165-526652 of via pohfrancis@ezorg.nl

Indien ze haar telefoon niet kan opnemen, spreekt u dan haar voicemail in. Ze zal proberen zo spoedig mogelijk terug te bellen.