Huisartsenpraktijk Kroevenpoort
 

Praktijkondersteunster Francis Bruijns (POH)

De Taken:

Om de huisarts te ontlasten zal de praktijkondersteunster een aantal taken van de huisarts overnemen. De taken worden zelfstandig door de praktijkondersteunster uitgevoerd in de vorm van spreekuren, huisbezoeken, voorlichting en instructie.

Voorbeelden van taken van de praktijkondersteunster:

- De controles van patiënten met suikerziekte (insuline afhankelijk).

- De controles van patiënten met Astma / COPD.

- De controles van patiënten met hoge bloeddruk en/of hoog cholesterol.

- Ondersteuning bij het stoppen met roken.


Verder is het voor u van belang om te weten dat een praktijkondersteunster in staat is zich een oordeel te vormen van de toestand van de patiënt (medisch, psychisch en sociaal) en op basis hiervan de patiënt kan begeleiden en voorlichten.

De huisarts verwijst u hiervoor naar haar spreekuur.

Voor alle duidelijkheid: uw huisarts blijft eindverantwoordelijk voor de zorg aan u.

In gezamenlijk overleg zullen huisarts, praktijkondersteunster en doktersassistente afspraken maken over wie wanneer welke zorg aan u als patiënt biedt.

Francis werkt op maandag, dinsdag en donderdag.

U kunt de POH bereiken via telefoonnummer 0165-526652 of via pohfrancis@ezorg.nl

Indien ze haar telefoon niet kan opnemen, spreekt u dan haar voicemail in. Ze zal proberen zo spoedig mogelijk terug te bellen.