Huisartsenpraktijk Kroevenpoort
 

Klachten

Heeft u een klacht over uw huisarts of een van de praktijkmedewerkers of bent u ontevreden over de gang van zaken binnen de praktijk dan horen wij dat graag van u. Er zal ten alle tijden discreet met uw klachten worden omgegaan.

Wat te doen bij een klacht?

Wij stellen het op prijs dat u eerst probeert u klacht te bespreken met de persoon in kwestie. Wij hebben hiervoor altijd een aparte ruimte beschikbaar, zodat we in alle kalmte en rust de situatie kunnen bespreken.

Zonodig kunt u contact opnemen met onze interne klachtencommissie. U kunt dit doen door een mail te versturen naar assistenttina@ezorg.nl

Ook kunt u bij de praktijk aan de balie een klachtenformulier halen en in de brievenbus doen die naast de balie staat.

Er wordt zo spoedig mogelijk contact opgenomen met u.

Mocht u er echt niet uitkomen met de praktijk zelf, dan kunt u een officiële klacht indienen bij:

Met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.