Huisartsenpraktijk Kroevenpoort
Telefoonnummer: 0165-526655 

Klachten


Wat te doen bij een klacht?

We stellen het op prijs als u eerst probeert uw klacht te bespreken met de persoon in kwestie. 

Indien u er samen niet uit komt kunt u bij de praktijk aan de balie een klachtenformulier halen en in de brievenbus doen die naast de balie hangt.

U kunt het klachtenformulier ook  hier downloaden:  Klachtenformulier.docx

Er wordt zo spoedig mogelijk contact opgenomen met u.

Mochten we er samen met u niet uitkomen, dan kunt u een officiële klacht indienen bij een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.